Aptauja

Aptauja par dārzkopības līdzšinējo pieredzi

Aicinām Jūs piedalīties aptaujā par zināšanu ieguvi un praktiskiem demonstrējumiem dārzkopības
nozarē, kas tiek veikta Dārzkopības institūta vadītā projekta INNOFRUIT ietvaros.
Ar demonstrējumiem šajā aptaujā tiek saprasti gan īpaši šim nolūkam organizēti demonstrējumu
pasākumi, gan neformāli citu saimniecību apmeklējumi, kas tiek īstenoti ar mērķi uzskatāmā veidā
sniegt zināšanas par saimniekošanas pieejām, metodēm, tehnoloģijām u.c. lauksaimniekiem
noderīgām tēmām.
Jūsu sniegtās atbildes palīdzēs labāk novērtēt pieprasījumu pēc demonstrējumiem un uzlabot to
īstenošanu. Jau iepriekš pateicamies par Jūsu veltīto laiku un atbildēm!
Aptaujā ir laipni aicināti piedalīties gan tie kuriem jau ir kāda pieredze augļkopībā vai demonstrāciju saimniecību apmeklēšanā, gan tie kuri vēl tikai plāno nodarboties ar augļkopību