Aktivitātes un rezultāti

Informācija uz 20.06.2019

Projekta darbības gaitā sadarbībā ar kolēģiem no Lietuvas, Polijas un Zviedrijas ir apzinātas reģiona augļkopju vajadzības un saimniecības, kuras varētu būt par bāzi demonstrējumu saimniecību veidošanai. Arī turpmāk gan audzētāji un ražotāji , gan saimniecību īpašnieki var izteikt savas domas un vēlmes par demonstrējumu saimniecību darbību Latvijā. Viedokļi tiek apkopoti un ņemti vērā gan veidojot demonstrējumu saimniecību tīklu, gan arī uzlabojot demonstrējumu saimniecību sniegto pakalpojumu kvalitāti jau darbības gaitā. Ja vēlaties izteikt savu viedokli, lūdzu aizpildiet aptaujas anketu.
Aptaujas rezultāti tiks ņemti vērā arī pēc projekta noslēguma, lai patstāvīgi uzlabotu Augļkopības demonstrāciju saimniecību tīkla darbību.

Projekta galvenās aktivitātes ir noslēgušās šā gada februāra beigās. Rezultāti tiek apkopoti un tuvākajā laikā publicēti augļkopjiem pārskatāmā veidā.
Uz šo brīdi interesenti var iepazīties ar galvenajiem secinājumiem un dažiem būtiskākajiem faktiem par augļkopības nozari Latvijā, Lietuvā un Polijā un tās attīstības perspektīvām.

Prezentācija “Zināšanu pārneses prakses un lauksaimniecisko demonstrējumu iespējas Latvijas augļkopības nozarē”

Demonstrāciju saimniecību tīkla karte

Lai gan projekta mērķis bija demonstrāciju saimniecību tīkla izveide, tomēr projekta gaitā ir savākti dati par situāciju augļkopībā Latvijā un kaimiņvalstīs kas varētu interesēt gan esošos gan potenciālos komercaugļkopjus. Šobrīd tiek gatavots projekta kopsavilkums latviešu valodā. Daži interesanti fakti par augļkopību Baltijas jūras reģionā ir redzami izvilkumā no projekta ziņojuma (angļu.v.)

Aptaujas dalībnieku viedoklis par demonstrāciju saimniecībām (innografika):