Aktivitātes un rezultāti

Informācija uz 01.04.2023

Projekta darbības gaitā sadarbībā ar kolēģiem no Lietuvas, Polijas un Zviedrijas ir apzinātas reģiona augļkopju vajadzības un saimniecības, kuras varētu būt par bāzi demonstrējumu saimniecību veidošanai un izstrādātas rekomendācijas demonstrāciju saimniecību veidošanai Baltijas jūras reģionā. Rekomendācijas latviešu valodā var aplūkot šeit

Arī turpmāk gan audzētāji un ražotāji , gan saimniecību īpašnieki var izteikt savas domas un vēlmes par demonstrējumu saimniecību darbību Latvijā. Viedokļi tiek apkopoti un ņemti vērā gan veidojot demonstrējumu saimniecību tīklu, gan arī uzlabojot demonstrējumu saimniecību sniegto pakalpojumu kvalitāti jau darbības gaitā.
Ja vēlaties izteikt savu viedokli, lūdzu aizpildiet aptaujas anketu.

Aptaujas rezultāti tiks ņemti vērā arī pēc projekta noslēguma, lai patstāvīgi uzlabotu Augļkopības demonstrāciju saimniecību tīkla darbību.

Lai gan projekta mērķis bija demonstrāciju saimniecību tīkla izveide, tomēr projekta gaitā ir savākti dati par situāciju augļkopībā Latvijā un kaimiņvalstīs, kas varētu interesēt gan esošos gan potenciālos komercaugļkopjus. Šeit var iepazīties ar materiāliem, kur apkopoti secinājumi un fakti par augļkopības nozari Latvijā, Lietuvā un Polijā un tās attīstības perspektīvām:

Demonstrāciju saimniecību tīkls Latvijā

Demonstrāciju saimniecību tīkls Latvijā (Google maps ar adresēm)

Prezentācija zināšanu pārnesesprakses un lauksaimniecisko demonstrējumu iespējas latvijas augļkopības nozarē

Demonstrāciju saimniecību tīkla karte Latvijā un kaimiņvalstīs (Fruittech)

Izvilkums no projekta ziņojuma (angļu.v.)

Aptaujas dalībnieku viedoklis par demonstrāciju saimniecībām (innografika):