Šā brīža aktualitātes

Informācija uz 22.02.2019

Projekta darbības gaitā sadarbībā ar kolēģiem no Lietuvas, Polijas un Zviedrijas ir apzinātas reģiona augļkopju vajadzības un saimniecības, kuras varētu būt par bāzi demonstrējumu saimniecību veidošanai. Arī turpmāk gan audzētāji un ražotāji , gan saimniecību īpašnieki var izteikt savas domas un vēlmes par demonstrējumu saimniecību darbību Latvijā. Viedokļi tiks apkopoti un ņemti vērā gan veidojot demonstrējumu saimniecību tīklu, gan arī uzlabojot demonstrējumu saimniecību sniegto pakalpojumu kvalitāti jau darbības gaitā. Ja vēlaties izteikt savu viedokli, lūdzu aizpildiet aptaujas anketu

Secinājumi un daži fakti par par demonstrējumu saimniecībām un to , ko lauksaimnieki vēlētos redzēt demonstrējumu saimniecībās, atspoguļoti sekojošajās infografikās.Prezentācija “Zināšanu pārneses prakses un lauksaimniecisko demonstrējumu iespējas Latvijas augļkopības nozarē”