Mērķi

Projekta mērķis: Ar inovāciju palīdzību attīstot augļkopības potenciālu Baltijas jūras reģionā veicināt augstas kvalitātes augļu un to produktu pieejamību, tādējādi palielinot augļkopības nozares konkurētspēju un ilgstspēju Latvijā, Lietuvā, Polijā un Zviedrijā.

Projekta aktivitātes tiks veiktas sekojošos virzienos:

  • Demonstrējumu saimniecību konceptuālā ietvara izveide;
  • Demonstrējumu un pilotobjektu bāzes izveide zinātniskajās institūcijās un saimniecībās;
  • Atvērta tipa demonstrējuma saimniecību tīkla izveide projekta dalībvalstīs;
  • Rekomendāciju izstrāde nozares politikas veidotājiem.

Projekta vadošais partneris: LLU APP Dārzkopības institūts

Projekta sadarbības partneri: Lietuvas dārzkopības institūts, Dārzkopības institūts Polijā (Skiernievicē), Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, Latvijas augļkopju asociācija, SIA „Berry plus” (Latvija), SIA „La-Sad” (Polija) un Zviedrijas pomoloģiskais zinātnes centrs.