Very berry

!! Aplūjkojot datus mobilajā ierīcē ieteicams turēt to horizontāli. Dati tiek atjaunoti ik pēc 15 minūtēm /For data better lookup in mobile recommend landscape position. Data is updated every 15 minutes

Visu sensoru dati / All sensor data
Rādījumu vēsture /historical data

Atrašanās vieta: Vieta / Place:  Very Berry, Ogas, Dārzciems, Gaujienas pagasts, Apes novads, Latvija, LV-4339

Saimniecības apraksts / Farm description:
Lielogu dzērvenes, mellenes, avenes,  38 Ha purvainā apvidū
Cultivated cranberry, blueberry, raspberry plantations, 38Ha , swampy terrain
Atrašanās vieta / location

Sensoru izvietojums saimniecībā. Skaitļi norāda pozīciju no zemes virsmas (metros) / Placement of sensors in farm. Number show position from ground surface (m)
Uzstādītie sensori /
Sensors installed
Galvenā stacija /
Main station
Raidītājs 1 /
Node 1
Raidītājs 2 /
Node 2
Raidītājs 3 /
Node 3
Vēja ātrums- virziens (Ultraskaņas) / Wind speed - direction (Ultrasound)
Vēja ātrums- virziens (Mehāniskais) / Wind speed - direction (Mechanic)✅ (1.9)
Gaisa temperatūra / Air temperature
✅ (1.9)
Gaisa mitrums / Air moisture (humidity)
✅ (1.9)
Saules radiācija / Solar radiation
✅ (1.9)
Iztvaikošana / Wapour sensor (ET)
✅ (1.9)
UVS radiācija / UV radiation
✅ (1.9)
Atmosfēras spiediens / Atmosphere pressure (barometer)✅ (1.9)
Lapu mitrums - lapas imitātors) / Leaf Wetness (artificial leaf)✅ (0.55)✅ (0.4)
Zemes mitruma sensors / Soil Moisture Probe✅ (-0.3)✅ (-0.3)
Zemes temperatūras sensors / Soil Temperature Probe ✅ (+0.55) ✅(+0.35)
Fotosintēzes sensors / PAR sensor (Photosynthetically Active Radiation)✅ (2)✅(1.85)
CO2 sensors / CO2 sensor ✅ (1)✅ (1)
Papildus tempratūras -mitruma sensors ar staru vairogu / Additional Temperature-Humidity Sensor with Radiation Shield✅(0.3)

Papildus uz sensoru mērījumu pamata tiek aprēķināti arī virkne dažādu lielumu kā rasas punkts, aukstuma “sajūtu” indeksi, radiācijas indeksi un virkne citu lielumu / Based on measurements some other data, like wet bulb, dew point, THSW index etc. are calculated additionally

Raidītāju izvietojums (bāzes stacija un nodes)/ placement of transmitters (getaway and nodes)

Fotogalerija / Gallery