Stacijas (stations)

Projekta ietvaros uzstādītas stacijas / IoT sensors installed within project

Eglaji Melnā oga Puteņi Krogzeme Very berry

Nosaukums / Name: Melnā oga
Vieta / Place: Jelgavas nov., Līvbērzes pag., “Melnā oga”, LV3003
Informācija par saimniecību / Farm info
-visi sensoru dati (all sensor data)
-rādījumu vēsture (historical data)

Nosaukums / Name: Eglāji
Vieta / Place: Eglāji, Rauda, Smārdes pagasts, LV-3101
Informācija par saimniecību / Farm info
-visi sensoru dati (all sensor data)
-rādījumu vēsture (historical data)

Nosaukums / Name: Puteņi
Vieta / Place: „Puteņi”, Kaibala, Lielvārdes novads, Latvija
Informācija par saimniecību / Farm info
-visi sensoru dati (all sensor data)
-rādījumu vēsture (historical data)

Nosaukums / Name: Krogzeme
Vieta / Place: “Vīnkalniņi”, Viļķenes pagasts, Limbažu novads, LV-4050, Latvija
Informācija par saimniecību / Farm info
-visi sensoru dati (all sensor data)
-rādījumu vēsture (historical data)

Nosaukums / Name: Very berry
Vieta / Place: “Very Berry”, Ogas, Dārzciems, Gaujienas pagasts, Apes novads, Latvija, LV-4339 Latvija
Informācija par saimniecību / Farm info
-visi sensoru dati (all sensor data)
-rādījumu vēsture (historical data)