Stacijas (stations)

Projekta ietvaros uzstādītas stacijas / Equipment installed within project

Nr./No: 1
Nosaukums / Name: Melnā oga
Vieta / Place: Jelgavas nov., Līvbērzes pag., “Melnā oga”, LV3003
Pilna informācija / Detail info

Nr./No: 2
Nosaukums / Name: Eglāji
Vieta / Place: Eglāji, Rauda, Smārdes pagasts, LV-3101
Pilna informācija / Detail info

Nr./No: 3
Nosaukums / Name: Puteņi
Vieta / Place: „Puteņi”, Kaibala, Lielvārdes novads, Latvija
Pilna informācija / Detail info

Nr./No: 4
Nosaukums / Name: Krogzeme
Vieta / Place: “Vīnkalniņi”, Viļķenes pagasts, Limbažu novads, LV-4050, Latvija
Pilna informācija / Detail info

Nr./No: 5
Nosaukums / Name: Very berry
Vieta / Place: “Very Berry”, Ogas, Dārzciems, Gaujienas pagasts, Apes novads, Latvija, LV-4339 Latvija
Pilna informācija / Detail info