Melnā oga

!! Aplūjkojot datus mobilajā ierīcē ieteicams turēt to horizontāli. Dati tiek atjaunoti ik pēc 15 minūtēm /For data better lookup in mobile recommend landscape position. Data is updated every 15 minutes

Visu sensoru dati / All sensor data
Rādījumu vēsture /historical data

Atrašanās vieta: Vieta / Place: Jelgavas nov., Līvbērzes pag., Arosa-R ltd. “Melnā oga”, LV3003

Saimniecības apraksts / Farm description:
Krūmu melleņu stādījumi, vairāk kā 70 Ha purvainā apvidū
Cultivated blueberry, more than 70 Ha , swampy terrain
Atrašanās vieta / location

Sensoru izvietojums saimniecībā. Skaitļi norāda pozīciju no zemes virsmas (metros) / Placement of sensors in farm. Number show position from ground surface (m)
Uzstādītie sensori /
Sensors installed
Galvenā stacija /
Main station
Raidītājs 1 /
Node 1
Raidītājs 2 /
Node 2
Raidītājs 3 /
Node 3
Vēja ātrums- virziens (Ultraskaņas) / Wind speed - direction (Ultrasound)
✅ (0.7)
Vēja ātrums- virziens (Mehāniskais) / Wind speed - direction (Mechanic)
Gaisa temperatūra / Air temperature
✅ (0.7)
Gaisa mitrums / Air moisture (humidity)
✅ (0.7)
Saules radiācija / Solar radiation
✅ (0.7)
Iztvaikošana / Wapour sensor (ET)
✅ (0.7)
UVS radiācija / UV radiation
✅ (0.7)
Atmosfēras spiediens / Atmosphere pressure (barometer)✅ (0.7)
Lapu mitrums - lapas imitātors) / Leaf Wetness (artificial leaf)✅ (0.5)✅ (0.5)
Zemes mitruma sensors / Soil Moisture Probe✅(-0.3)✅ (-0.3)
Zemes temperatūras sensors / Soil Temperature Probe ✅ (-0.3)✅ (-0.3)
Fotosintēzes sensors / PAR sensor (Photosynthetically Active Radiation)
CO2 sensors / CO2 sensor ✅ (0.7)
Papildus tempratūras -mitruma sensors ar staru vairogu / Additional Temperature-Humidity Sensor with Radiation Shield✅(0.7)

Papildus uz sensoru mērījumu pamata tiek aprēķināti arī virkne dažādu lielumu kā rasas punkts, aukstuma “sajūtu” indeksi, radiācijas indeksi un virkne citu lielumu / Based on measurements some other data, like wet bulb, dew point, THSW index etc. are calculated additionally

Raidītāju izvietojums (bāzes stacija un nodes)/ placement of transmitters (getaway and nodes)

Fotogalerija / Gallery