Krogzeme

!! Aplūjkojot datus mobilajā ierīcē ieteicams turēt to horizontāli. Dati tiek atjaunoti ik pēc 15 minūtēm /For data better lookup in mobile recommend landscape position. Data is updated every 15 minutes

Visu sensoru dati / All sensor data
Rādījumu vēsture /historical data

Atrašanās vieta: Vieta / Place: “Vīnkalniņi”, Viļķenes pagasts, Limbažu novads, LV-4050, Latvija

Saimniecības apraksts / Farm description:
Bioloģiskie Upeņu stādījumi, 56 Ha līdzenā piejūras apvidū 
Organic black currant, 56 Ha , flat terrain near coastal area
Atrašanās vieta / location

Sensoru izvietojums saimniecībā. Skaitļi norāda pozīciju no zemes virsmas (metros) / Placement of sensors in farm. Number show position from ground surface (m)
Uzstādītie sensori /
Sensors installed
Galvenā stacija /
Main station
Raidītājs 1 /
Node 1
Raidītājs 2 /
Node 2
Raidītājs 3 /
Node 3
Vēja ātrums- virziens (Ultraskaņas) / Wind speed - direction (Ultrasound)
✅ (2.8)
Vēja ātrums- virziens (Mehāniskais) / Wind speed - direction (Mechanic)
Gaisa temperatūra / Air temperature
✅ (2.8)
Gaisa mitrums / Air moisture (humidity)
✅ (2.8)
Saules radiācija / Solar radiation
✅ (2.8)
Iztvaikošana / Wapour sensor (ET)
✅ (2.8)
UVS radiācija / UV radiation
✅ (2.8)
Atmosfēras spiediens / Atmosphere pressure (barometer)✅ (2.8)
Lapu mitrums - lapas imitātors) / Leaf Wetness (artificial leaf)✅ (0.5)✅ (0.5)
Zemes mitruma sensors / Soil Moisture Probe✅ (-0.3)✅ (-0.3)
Zemes temperatūras sensors / Soil Temperature Probe ✅ (-0.25)✅ (-0.25)
Fotosintēzes sensors / PAR sensor (Photosynthetically Active Radiation)✅ (3)
CO2 sensors / CO2 sensor ✅ (1.15)✅ (2)
Papildus tempratūras -mitruma sensors ar staru vairogu / Additional Temperature-Humidity Sensor with Radiation Shield✅ (0.9)

Papildus uz sensoru mērījumu pamata tiek aprēķināti arī virkne dažādu lielumu kā rasas punkts, aukstuma “sajūtu” indeksi, radiācijas indeksi un virkne citu lielumu / Based on measurements some other data, like wet bulb, dew point, THSW index etc. are calculated additionally

Raidītāju izvietojums (bāzes stacija un nodes)/ placement of transmitters (getaway and nodes)

Fotogalerija / Gallery