Eglāji

Atrašanās vieta: Vieta / Place:  Eglāji, Rauda, Smārdes pagasts, LV-3101

Saimniecības apraksts / Farm description:
Ābeļdārzs,  12 Ha paugurainā apvidū
Apple garden,  12 Ha , hilly terrain
Atrašanās vieta / location

Sensoru izvietojums saimniecībā. Skaitļi norāda pozīciju no zemes virsmas (metros) / Placement of sensors in farm. Number show position from ground surface (m)
Uzstādītie sensori /
Sensors installed
Galvenā stacija /
Main station
Raidītājs 1 /
Node 1
Raidītājs 2 /
Node 2
Raidītājs 3 /
Node 3
Vēja ātrums- virziens (Ultraskaņas) / Wind speed - direction (Ultrasound)
✅ (2)
Vēja ātrums- virziens (Mehāniskais) / Wind speed - direction (Mechanic)
Gaisa temperatūra / Air temperature
✅ (2)
Gaisa mitrums / Air moisture (humidity)
✅ (2)
Saules radiācija / Solar radiation
✅ (2)
Iztvaikošana / Wapour sensor (ET)
✅ (2)
UVS radiācija / UV radiation
✅ (2)
Atmosfēras spiediens / Atmosphere pressure (barometer)✅ (2)
Lapu mitrums - lapas imitātors) / Leaf Wetness (artificial leaf)✅ (0.7)✅ (0.7)
Zemes mitruma sensors / Soil Moisture Probe✅ (-0.3)✅ (-0.3)
Zemes temperatūras sensors / Soil Temperature Probe ✅ (-0.3)✅ (-0.3)
Fotosintēzes sensors / PAR sensor (Photosynthetically Active Radiation)
CO2 sensors / CO2 sensor
Papildus tempratūras -mitruma sensors ar staru vairogu / Additional Temperature-Humidity Sensor with Radiation Shield✅ (2)

Papildus uz sensoru mērījumu pamata tiek aprēķināti arī virkne dažādu lielumu kā rasas punkts, aukstuma “sajūtu” indeksi, radiācijas indeksi un virkne citu lielumu / Based on measurements some other data, like wet bulb, dew point, THSW index etc. are calculated additionally

Raidītāju izvietojums (bāzes stacija un nodes)/ placement of transmitters (getaway and nodes)

Fotogalerija / Gallery